Stommen

1
1

Underliggande vangstycken

2
2

Ena sidan underliggande, andra sidan infräst

3
3

Infräst

4
4

Ena sidan hängande

5 monterad i väggen
5

Monterad på stålskena i väggen

6
6
7 centerbalk i trä
7

Centrumbalk i trä

8
8

Stål

9
9

Sväng centrumbalk i betong

10
10

Betong

11
11

Betong

13 stål fyrkantrör
13

Stål fyrkantrör

12
12

Betong

L-3
L-3

Svängd vangstycke i trä

18
18

Stål

16 centerbalk fyrkantrör stål
16 centerbalk fyrkantrör stål
L-2 Svängd underligande
L-2

Svängd underliggande

14
14

Underliggande i stål