• (+45)51900628

Salgvilkår

TRAPPERIET SALGSVILKÅR

ANGIVNE MÅL

Alle mål er, hvis intet andet fremgår, altid vandrette trappemål.

PRISER

Priser er gældende 60 dage tilbudsdato, hvis intet andet angives.

TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

Tilbud og ordrebekræftelse beskriver altid leverancen så tydeligt og komplet som muligt. Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgsvilkårene eller tegningen, er det ordrebekræftelsen som gælder. Den medsendte tegning kan være misvisende i forhold til materialer og overflader og bør kun bruges til at aflæse målene. Materialer og overflader er altid definerede på ordrebekræftelsen. Vi forbeholder os retten til at ændre på vores standard-dimensioner uden varsel.

BETALINGSVILKÅR

Der betales 40% depositum ved bestilling. Vi sender billeder af trappen inden den overfladebehandles og restbeløbet betales umiddelbart inden trappen sendes fra fabrikken. Leverede trapper forbliver “Trapperiets” egendom indtil fakturabeløbet er betalt. Vi forbeholder os retten til at kræve bankgaranti.

ANNULLERING OG ÆNDRING AF ORDRER

Ordrer kan kun annulleres mod betaling af evt. udgifter Trapperiet har haft. Ændring af ordren kan ske frem til produktionsstart. Det kan dog medføre ændring af leveringstiden.

DIMENSIONER

Dimensioner, profiler og materialer/kvalitet er den standard, som gælder ved produktionstidspunktet.

LEVERINGSADRESSE

Levering sker til aftalt leveringsadresse. Kunden garanterer adgang med lastbil.

MONTERING

Hvis “Trapperiet”skal montere trappen skal loft, gulv og vægge omkring trappehullet være klar til montering. Eventulle tillægsarbejder som lister, fuger og lignende er ikke medregnede i monteringen. Efterarbejde på vægge mm. ligeså.

LEVERINGSTID

Levering sker til aftalt tid. Dog ikke ved force majeure, krig lockout, strejke, trafikproblemer, maskinhaveri, materiale-og fabrikationsfejl. Leveringsforsinkelser giver ikke ret til at hæve købet eller til nedsætning af prisen.

GARANTI

Garantierne følger købelovens bestemmelser

REKLAMATION

Reklamation skal ske umiddelbart efter levering og senest 8 dage efter montering. Vi forbeholder os retten til at reparera de skadede dele. Evt. økonomisk erstatning kan aldrig overskride varens pris.